PROGMAR Marcin Walkiewicz
Ul. Młynarska 6A/58 | 26-600 Radom | 48 300-52-67

POMOC - UŻYTKOWANIE ROUNDCUBE

Logowanie

Klienci pakietów firmowych logują się do poczty wpisując w przeglądarce internetowej poczta.progmar.radom.pl. Klienci pakietów nazwiskowych logują sie do poczty wpisując w przeglądarce internetowej np: poczta.walkiewicz.pl, albo poczta.guzikowski.eu, itp.

W polu Nazwa należy wpisać adres mailowy w całości np: ksawery@walkiewicz.pl

W polu Hasło należy wpisać hasło do swojej skrzynki e-mail.


Powrót


Widok ogólny

Tak wygląda po zalogowaniu w panelu pocztowym Twoja skrzynka e-mail. Wygląd panelu pocztowego jest standardowy i podobny do wielu innych spotykanych na rynku.


Powrót


1. Zarządzanie katalogami.

2. Procent zajętości Twojej skrzynki e-mail.

3. Lista wiadomości / lista wątków.

4. Możliwość zaznaczenia żądanych wiadomości.

5. Zarządzanie wątkami.

6. Przechodzenie między stronami z wiadomościami.

7. Podgląd wiadomości.

8. Główne katalogi konta e-mail: wiadomości otrzymane i wysłane.

9. Panel przycisków sterujących: wysyłanie i odbieranie wiadomości, odpowiadanie, przekazywanie, usuwanie.

10. Dostęp do okna wiadomości pocztowych, okna książki adresowej, okno ustawień.

11. Filtrowanie wiadomości.Ustawienia-Konto

Po wejściu w Ustawienia najważniejsze parametry konfiguracyjne znajdziemy klikając przycisk Konto znajdujący się z lewej strony okna. Parametry te są powiązane z ustawieniami które można także wykonać poprzez panel hostingowy ISPConfig. Jednak w tym miejscu każdy użytkownik skrzynki e-mail może to zrobić samodzielnie. Nie każdy użytkownik skrzynki e-mail ma dostęp do panelu hostingowego, ponieważ może nie być jego właścicielem.


Powrót


Ustawienia-Konto: Zmiana hasła

W tym miejscu każdy użytkownik skrzynki e-mail ma możliwość zmiany hasła startowego, które uzyskał od administratora. Zmiana hasła startwego jest jak najbardziej zalecana. Hasło można zmieniać dowolną ilość razy w dowolnym momencie.

Żeby zmienić hasło należy w polu Bieżące hasło wpisać hasło startowe lub hasło aktualne. W dwóch polach poniżej wpisujemy nowe hasło. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Powinno zawierać co najmniej jedną małą literę i jedną dużą literę, cyfrę i znak specjalny. I klikamy przycisk Zapisz


Powrót


Ustawienia Konto: Pobieranie poczty (fetchmail)

Funkcja fetchmail służy do ściągania na skrzynkę e-mail poczty z innych Twoich skrzynek e-mail. Dzięki temu sprawdzając jedną skrzynkę e-mail widzisz pocztę ze wszystkich swoich skrzynek e-mail i nie musisz logować się do każdej oddzielnie.

Żeby ściągnąć pocztę z zewnętrznej skrzynki e-mail np: Gmail, Onet, WP lub jakiejkolwiek innej należy odpowiednio wypełnić poniższe pola:

Z reguły jako typ zostawiamy: POP3 lub POP3 SSL w przypadku kont wymagających szyfrowanych połączeń np: Gmail.

Jako serwer POP3 należy wpisać nazwę serwera z którego ściągamy pocztę np: mail.walkiewicz.pl

W polu Nazwa należy wpisać nazwę skrzynki e-mail z której chcemy ściągać pocztę.

W polu Hasło należy wpisać hasło do skrzynki e-mail z której chcemy ściągać pocztę.

Żeby nie usunąć wiadomości znajdujących się w skrzynce e-mail z której ściągamy pocztę nie należy zaznaczać kolejnego pola. Pole włączone informuje nas czy reguła ściągania jest włączona czy nie.


Powrót


Ustawienia Konto: Przekazywanie poczty

Jeżeli chcemy przekazywać pocztę z naszej skrzynki e-mail na inną skrzynkę e-mail w polu Adres docelowy wpisujemy docelową skrzynke e-mail.


Powrót


Ustawienia Konto: Autoodpowiedź

Jeżeli nie możemy odbierać poczty przez jakiś czas przydatna jest funckja autoodpowiedź. Dzięki temu po ustawieniu jej jako aktywnej nadawca który wysłał do nas pocztę dostanie odpowiednio przygotowaną odpowiedź o naszej nieobecności. W poniższe pola wpisujemy temat, treść odpowiedzi. Zaznaczamy date rozpoczęcia i zakończenia wysyłania odpowiedzi. Zaznaczamy pole Włączone.


Powrót


Ustawienia Konto: Filtr poczty

Filtr poczty to bardziej zaawansowany filtr pocztowy. Pozwala filtrować wiadomości po ciągach znaków występujących w temacie wiadomośći oraz w polu od lub do. W celu ustawienia reguły filtrowania należy nadać jej nazwe w polu Nazwa. W polu źródło wybieramy ciąg znaków, który zawiera niechciana przez nas wiadomość i występowanie tego ciągu. W polu Akcja zaznaczamy co nalezy zrobić z taką wiadomością. Czy przesunąć ją do innego katalogu czy usunąć. Zaznaczamy pole Włączone. Dzięki temu filtrowi możemy także rozdysponować automatycznie wiadomości do różnych folderów.


Powrót


Ustawienia Konto: Czarna/Biała lista

Ustawienia czarnej/białej listy mogą być bardzo pomocne w szybkim określaniu czy wiadomość jest pożądana czy nie. Jeżeli chcemy przyjmować lub odrzucać wiadomości od konkretnych adresatów należy ich adresy e-mail dodać do białej lub czarnej listy, np: do białej listy dodajemy skrzynki e-mail obsługującego nas banku lub naszych znajomych, a do czarnej listy dodajemy nękające nas reklamowe adresy e-mail. Zamiast pojedyńczych adresów e-mail możemy dodawać do białej lub czarnej listy wszystkich użytkowników domeny. Żeby dodać całą domenę należy wpisać, np: @domena.pl


Powrót