PROGMAR Marcin Walkiewicz
Ul. Młynarska 6A/58 | 26-600 Radom | 48 300-52-67

POMOC - UŻYTKOWANIE ISPCONFIGWygląd panelu hostingowego ISPConfig jest różny dla Klientów pakietu Poczta Nazwisko 2GB/4GB, Hosting Nazwisko 4/6GB oraz dla pozostałych klientów. Ze względu na pewne ograniczenia związane ze współużytkowaniem domeny nazwiskowej, użytkownicy pakietu Poczta Nazwisko 2GB/4GB oraz Hosting Nazwisko 4/6GB nie mogą samodzielnie zmieniać niektórych ustawień lub nie mają dostępu do niektórych opcji panelu hostingowego.Zmiana hasła i ustawień skrzynki e-mail poprzez panel ISPConfig
Klienci pakietu Poczta Nazwisko 2GB/4GB
Klienci pakietu Hosting Nazwisko 4GB/6GB
Klienci pakietu Firma 10GB/20GB/40GB - dodatkowe opcje


Zmiana hasła i ustawień konta e-mail poprzez panel ISPConfig


Logowanie do ISPConfig

W przypadku gdy do panelu hostingowego zalogujemy się loginem oraz hasłem swojej skrzynki e-mail, będziemy mieli możliwość zmiany niektórych opcji skrzynki. Podobnie jak poprzez panel pocztowy możemy zmienić hasło dostępu do swojej skrzynki, automatyczne odpowiedzi, przekazywanie poczty, politykę antyspamową skrzynki oraz filtry skrzynki. Większe możliwości zmian mamy jednak w panelu pocztowym.Powrót

Widok podstawowy

Po zalogowaniu widzimy podstawowe parametry swojej skrzynki e-mail. Z lewej strony okna znajduje się menu możliwych do zmiany opcji skrzynki.Powrót

Zmiana hasła skrzynki e-mail

W tym miejscu każdy użytkownik skrzynki e-mail ma możliwość zmiany hasła startowego, które uzyskał od administratora. Zmiana hasła startowego jest jak najbardziej zalecana. Hasło można zmieniać dowolną ilość razy w dowolnym momencie. Żeby zmienić hasło należy w polu Hasło wpisać hasło startowe lub hasło aktualne. W polu Powtórz hasło wpisujemy jeszcze raz aktualne hasło do skrzynki e-mail. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków. Powinno zawierać co najmniej jedną małą literę i jedną dużą literę, cyfrę i znak specjalny. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.Powrót

Odpowiedzi automatyczne

Jeżeli nie możemy odbierać poczty przez jakiś czas przydatna jest funkcja autoodpowiedź. Dzięki temu po ustawieniu jej jako aktywnej nadawca który wysłał do nas pocztę dostanie odpowiednio przygotowaną odpowiedź o naszej nieobecności. W dostępne pola wpisujemy temat oraz treść odpowiedzi. Wybieramy datę rozpoczęcia i zakończenia wysyłania odpowiedzi. Zaznaczamy pole Włącz autoresponder.Powrót

Przekazywanie poczty

Jeżeli chcemy przekazywać pocztę z naszej skrzynki e-mail na inną skrzynkę e-mail w polu Adres docelowy wpisujemy docelową skrzynke e-mail. Po zatwierdzeniu przyciskiem Zapisz kopia każdej wiadomości skierowanej do naszej skrzynki zostanie przesłana także na docelową skrzynke e-mail.Powrót

Polityka antyspamowa

W tym miejscu ustawiamy politykę antyspamową naszej skrzynki e-mail, tzn. decydujemy czy na naszą skrzynkę mają trafiać wszystkie bez wyjątku wysłane do nas wiadomości e-mail, czy też powinny zostać one automatycznie przejrzane i ew. oznaczone jeżeli zachodziłoby prawdopodobieństwo, iż są one spamem. Standardowa i najbardziej odpowiednia polityka to polityka Normal, domyślnie ustawiona podczas zakładania skrzynki e-mail. Polityka ta oznacza spam w możliwie jak najlepszy sposób i sprawdza wiadomości pod kątem występowania wirusów. Wykryte wirusy są automatycznie kasowane. Do tematu wiadomości oznaczonych jako spam dodawany jest tekst ***SPAM***. Oczywiście może się zdarzyć błędne oznaczenie wiadomości. W takim przypadku należy sobie pomóc wykorzystując czarne i białe listy. Możemy je wykorzystać jednak tylko w panelu pocztowym.Powrót

Filtry skrzynki e-mail

Filtry skrzynki e-mail to bardziej zaawansowany filtr pocztowy. Pozwala filtrować wiadomości po ciągach znaków występujących w temacie wiadomości oraz w polu od lub do. W celu ustawienia reguły należy wcisnąć przycisk Dodaj nowy filtr. W nowym oknie należy podać nazwę filtru w polu Nazwa. W polu źródło wybieramy ciąg znaków, który zawiera niechciana przez nas wiadomość i występowanie tego ciągu. W polu Akcja zaznaczamy co należy zrobić z taką wiadomością. Czy przesunąć ją do innego katalogu czy usunąć. Zaznaczamy pole Włączone/Active. Dzięki temu filtrowi możemy także rozdysponować automatycznie wiadomości do różnych folderów. Filtry skrzynki e-mail wygodniej jednak ustawia się w panelu pocztowym.PowrótKlienci pakietu Poczta Nazwisko 2GB/4GB


Logowanie do ISPConfig

Panel hostingowy ISPConfig służy do zarządzania własnym kontem hostingowym. Pozwala sprawdzić użytkowane pakiety, aktualne i historyczne faktury oraz edytować swoje dane kontaktowe. W przypadku gdy jesteś użytkownikem Pakietu Poczta Nazwisko 4GB/6GB na swoim panelu hostingowym nie znajdziesz nic więcej, ponieważ posiadasz tylko skrzynkę e-mail. Ustawienia skrzynki e-mail wykonuje się korzystając z panelu hostingowego logując się swoim adresem e-mail (opisane wcześniej) lub przy pomocy panelu pocztowego Roundcube. Poprzez panel hostingowy lub pocztowy należy także zmieniać hasło do skrzynki e-mail.Powrót

Widok podstawowy

Po zalogowaniu mamy dostęp do podstawowych informacji swojego konta hostingowego. Możemy zmienić/uzupełnić dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury i kontaktu (o ile uległy zmianie od momentu rejestracji), widzimy aktualne dane o płatnościach, oraz wystawione do tej pory faktury. Po naciśnięciu przycisku Narzędzia mamy możliwość zmiany hasła logowania do panelu hostingowego oraz języka samego panelu. Ustawienia skrzynki e-mail wykonuje się korzystając z panelu pocztowego Roundcube. Poprzez panel pocztowy należy także zmieniać hasło do skrzynki e-mail.PowrótKlienci pakietu Nazwiskowego


Logowanie do ISPConfig

Panel hostingowy ISPConfig służy do zarządzania własnym kontem hostingowym. Pomimo ogromnych możliwości i mnogości możliwych konfiguracji, dzięki dostępnym szablonom i schematom jest łatwy w obsłudze. Klienci zarówno pakietu Hosting Nazwisko jak i Hosting Firma dostają na start skonfigurowane środowisko, z założoną podstawową stroną www, kontem dostępowym FTP, i ew. skonfigurowaną w podstawowy sposób domeną Klienta (tylko dla pakietu Hosting Firma). W przypadku problemów z konfiguracją lub gdy nie jesteś pewien wybieranych opcji, służymy pomocą. Ustawienia niezbędne do prawidłowego i podstawowego funkcjonowania konta hostingowego Klienta wykonujemy w ramach abonamentu. Ustawienia konta e-mail wykonuje się korzystając z panelu pocztowego Roundcube. Poprzez panel pocztowy należy także zmieniać hasło do skrzynki e-mail.Powrót

Widok podstawowy

Po zalogowaniu widzimy swój panel hostingowy, z listą wystawionych do tej pory faktur, informacją o ich opłaceniu oraz przedstawionymi limitami konta. Klikając w interesujące nas punkty menu przechodzimy do konkretnych działów.Powrót

Strona www

Klienci pakietu Hosting Nazwisko 4GB/6GB mogą mieć, z oczywistych względów tylko jedną stronę www. Strona ta jest już wstępnie założona i skonfigurowana przez administratora, jak również wykonany jest odpowiedni wpis do DNS. Do konfiguracji DNS domeny nazwiskowej Klient pakietu Hosting Nazwisko nie ma dostępu. Wygląd panelu ISPConfig z założoną stroną prezentuje się tak jak poniżej.Powrót

Strona jest już oczywiście widoczna w sieci internet pod adresem Klienta. Standardowo wygląda tak jak na poniższym zrzucie ekranowym.Powrót

Klient oczywiście może zmieniać ustawienia swojej strony www. W tym celu będąc w widoku stron www należy kliknąć swoją stronę. Otworzy się wtedy okno konfiguracji ustawień strony. Klient pakietu Hosting Nazwisko może na pierwszej zakładce wybrać możliwość korzystania z CGI, z własnych stron błędów, może włączyć/wyłączyć PHP, oraz wybrać rodzaj i wersję PHP. Klient powinien także zdecydować jak będzie widoczna jego strona w sieci czy z przedrostkiem www. czy bez. Z automatu ustawiona jest jako widoczna z przedrostkiem www. Jeżeli potrzebne jest inne ustawienie należy zmienić Automatyczną subdomenę z www na brak. Inne ustawienia nie powinny być zmieniane. W szczególności adresy ip oraz nazwa domeny gdyż może to spowodować problemy z działaniem strony. Limity strony i transferu są z góry określone przez pakiet Hosting Nazwisko.Powrót

Przekierowania

Standardowe przekierowania są ustawione. Jeżeli chcemy dokonać zmiany to powinniśmy ustawić przekierowanie: gdyby wpisywano w pasku adresu przeglądraki adres bez www. ustawiamy Rodzaj przekierowania i przekierowanie SEO jak na poniższym zrzucie. Wtedy wpisujący zostanie automatycznie przeniesiony na strone z przedrostkiem www. W odwrotnym przypadku Rodzaj przekierowania jest taki sam, tylko przekierowanie SEO jest odwrotne z www.domain.tld na domain.tld.Powrót

Statystyki strony

W zakładce statystyk możemy wybrać rodzaj wyświetlanych statystyk. Czy będą to statystyki typu Webalizer czy AWstats. Oczywiście powinniśmy także wpisać hasło dostępu do statystyk własnej strony. W celu wyświetlenia statystyk własnej strony należy w pasku adresu przeglądarki zaraz po wpisaniu adresu strony dopisać /stats. Np. www.natalia.walkiewicz.pl/stats. Zostaniemy poproszeni o wprowadzenie loginu oraz hasła, które wcześniej ustawiliśmy. Statystyki są aktualizowane raz na dobę. Także zaraz po założeniu strony www, podstrona statystyk może być jeszcze pusta. Statystyki będą wtedy dostępne na pewno od dnia następnego. Jeżeli zbudujesz własną stronę sam, lub zlecając to nam, czy też innej firmie, będziesz miał także możliwość korzystania z bardziej rozbudowanych statystyk dostępnych pod adresem statystyki.progmar.radom.pl. Te statystyki wymagają jednak umieszczenia w kodzie strony Klienta dodatkowego kodu.Powrót

Backup strony

W zakładce backup możemy ustawić tworzenie archiwum/backupu strony www wraz z bazami danych. Backup wykonywany jest na zewnętrznym serwerze. W polu odstęp pomiędzy kopiami zapasowymi ustawiamy częstotliwość tworzenia kopii zapasowej. Jeżeli strona się nie zmienia to nie wybieramy backupu (wystarczy już to co trzymamy na komputerze stacjonarnym w domu) lub wystarczy wybrać częstotliwość co jeden miesiąc. Jeżeli dokonujemy zmian to wybieramy kopię co tydzień lub codziennie, w zależności od intensywności zmian. W polu liczba kopii zapasowych możemy ustawić ile kopii zapasowych ma być magazynowanych. Jeżeli strona się nie zmienia to oczywiście nie ma sensu trzymać więcej niż jednej kopii. Możemy wybrać do 10 kopii. W polu wykluczanie katalogów koniecznie powinnismy wpisać wykluczenie katalogu backup. Dlaczego? Dlatego, że katalog ten służy do ściągania plików kopii zapasowych z serwera zewnętrznego na nasze konto hostingowe. Gdybyśmy nie wykluczyli tego katalogu to ew. pliki kopii danych znajdujące się wewnątrz byłyby znowu archiwizowane, jako że katalog backup znajduje sie na Twoim koncie hostingowym. Klikając przycisk Pobierz kopię, pobieramy kopię danych z serwera zewnętrznego na swoje konto hostingowe. Korzystając później z klienta FTP możemy przegrać ściągnietą kopię danych ze swojego konta hostingowego na domowy komputer. Klikając przycisk Przywróć kopię spowodujemy przywrócenie danych strony lub bazy, w zależności od tego co wybraliśmy do przywrócenia.Powrót

Certyfikat SSL

W zakładce SSL możemy ustawić/stworzyć certyfikat dla własnej strony www. Wypełniamy pola prawdziwymi danymi. Na dole widoku wybieramy Utwórz certyfikat i klikamy Zapisz. Trzeba poczekać chwilę... Certyfikat dla naszej strony zostanie wygenerowany.Powrót

Jeżeli ponownie wejdziemy do widoku zakładki SSL będzie ona wyglądała tak jak poniżej. Certyfikaty SSL dla strony zostały zapisane w katalogu ssl na koncie hostingowym.Powrót

W widoku www strony, zaznaczamy opcję SSL i klikamy przycisk Zapisz. W tej chwili nasza strona www jest dostępna także pod adresem https://... Jeżeli chcemy ustawić automatyczne przekierowanie na protokół https:// należy w zakładce przekierowania zaznaczyć opcję przekierowanie http:// do https:// lub zajrzeć do innych tematów pomocy. Certyfikat SSL jest jak najbardziej prawidłowy. Nie jest jednak zielony na pasku adresu niektórych przeglądarek. Nie jest zielony dlatego, że komputer stacjonarny nie rozpoznaje go jako wystawionego przez zaufany urząd certyfikacji. Jeżeli jednak taki widok przeszkadza i potrzebujemy zielonego certyfikatu na pasku adresu musimy go zakupić w firmie wystawiającej takie certyfikaty i zainstalować na stronie lub przy pomocy administratora skorzystać z darmowych certyfikatów Let's Encrypt.Powrót

Użytkownik ftp

Użytkownik FTP pozwala przesyłać pliki do/z serwera hostingowego przy pomocy klienta FTP np. Filezilla. Podstawowy użytkownik FTP jest już stworzony. Klient pakietu Nazwiskowego może korzystać tylko z jednego uzytkownika FTP i nie powinien zmieniać już ustawionego. Jakakolwiek zmiana w tym miejscu może spowodować brak możliwości zalogowania się do konta hostingowego poprzez klienta FTP, a co za tym idzie brak możliwości przesłania na serwer hostingowy czy odwrotnie jakichkolwiek plików. Dane do logowania Klienta dla klienta FTP zostają przesłane przy zakładaniu konta hostingowego. Klient może i powinien zmienić tylko hasło dostępu do konta FTP klikając na założonym użytkowniku FTP.Powrót

Hasło zmieniamy w polu hasło i poniżej. Nie należy zmieniać nic ponadto.Powrót

Blokowanie dostępu do strony/katalogu

Najpierw musimy określić folder który będzie chroniony hasłem klikając na Foldery chronione i Dodaj folder. Niekoniecznie musi to być folder główny strony www.Powrót

W opisywanym przykładzie jest to folder główny strony www.Powrót

Nastepnie musimy ustawić, żeby dostęp do naszej strony www wymagał wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła. Wykonujemy to w widoku użytkowników folderów chronionych, klikając na Dodaj użytkownika.Powrót

W otwartym oknie wpisujemy nazwę użytkownika i hasło dostępu. Następnie klikamy Zapisz. Od tej chwili dostęp do naszej strony www będzie wymagał wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła dostępu.Powrót

Tworzenie bazy danych

Jeżeli nasza strona www potrzebuje bazy danych możemy ją utworzyć. Najpierw należy dodać użytkownika bazy danych. W tym celu klikamy na menu Użytkownicy bazy danych, a następnie Dodaj użytkownika. W dostępne pola wpisujemy nazwę użytkownika, który będzie używany do logowania się do bazy, oraz hasło i klikamy Zapisz.Powrót

Żeby utworzyć bazę danych klikamy na menu Bazy danych. Gdy żadnych baz jeszcze nie posiadamy to lista będzie pusta. W opisywanym przypadku już istnieje jedna baza danych.Powrót

Żeby dodać nową bazę danych klikamy Dodaj nową bazę danych. Wybieramy stronę do której ma być przypisana baza danych czyli naszą stronę z listy. Nadajemy nazwę tworzonej bazie danych, wybieramy z listy użytkownika bazy danych (stworzonego wcześniej), ustawiamy kodowanie bazy danych na UTF-8 i klikamy Zapisz. Baza danych zostanie utworzona i pojawi się na liście dostępnych baz danych.Powrót

Instalacja aplikacji z repozytorium

System ISPConfig daje nam możliwość szybkiego uruchomienia własnej strony. W tym celu możemy skorzystać z repozytorium gotowych aplikacji/szablonów. Repozytorium to jest prowadzone przez firmę zewnętrzną i udostępniane firmom hostingowym. Na liście dostępnych aplikacji można znaleźć wiele ciekawych pozycji. Należy tylko pilnować, żeby instalowane aplikacje posiadały polskie wersje językowe i były we w miarę aktualnych wersjach. Nie wszystkie aplikacje zostały przetestowane przez PROGMAR. PROGMAR nie ma wpływu na dostępne aplikacje oraz nie wykonuje ich konfiguracji. Klient powinien to zrobić we własnym zakresie. W celu zainstalowania interesującej nas aplikacji należy kliknąć w menu Dostępne pakiety, następnie wybrać interesujący nas pakiet, przeczytać jego opis i kliknąć Instaluj ten pakiet. Instalacja może trochę potrwać. Jej status jest widoczny z prawej strony okna.Powrót

Powrót

Zmiana hasła i wyglądu ISPConfig

W celu zmiany hasła dostępu do konta hostingowego należy kliknąć w górne menu Narzędzia, a następnie Hasło i język lub Interfejs.Powrót

Powrót


Klienci pozostałych pakietów


Widok podstawowy

Poniżej przedstawione zostaną tylko dodatkowe możliwości w ramach kont hostingowych pozostałych pakietów. Pozostałe konfiguracje należy przeprowadzać podobnie jak w pakiecie Nazwiskowym. Po zalogowaniu widzimy swój panel hostingowy, z listą faktur pośrodku, informacją o ich opłaceniu oraz przedstawionymi limitami konta z prawej strony. Klikając w interesujące nas punkty menu przechodzimy do konkretnych działów.Powrót

Konfiguracja domeny

Żeby zaistnieć w sieci konieczne jest posiadanie domeny internetowej o odpowiedniej nazwie do której podłączona zostanie strona www. W pakietach firmowych PROGMAR pierwsza domena typu pl/eu/com wliczona jest w cenę pakietu Firmowego. Domena ta jest zarejestrowana na PROGMAR. Jej nazwa jest zgodna z życzeniem klienta, o ile oczywiście taka domena jest wolna i można ją zarejestrować. Podstawowa/pierwsza domena klienta zostanie skonfigurowana przez PROGMAR. Ewentualne kolejne domeny Klient konfiguruje we własnym zakresie lub w przypadku gdy nie czuje się na siłach przy naszej pomocy.Powrót

Konta e-mail

Posiadając własną domenę naturalne jest, że będziemy także korzystali z poczty/kont e-mail we własnej domenie. Pierwsza domena e-mail zostanie dodana przez PROGMAR. Podobnie ustawione zostaną podstawowe konta/aliasy e-mail typu admin, itp. Na życzenie klienta zostaną także dodane kolejne właściwe już konta e-mail. W każdej chwili Klient może sam z poziomu konta hostingowego dodawać kolejne konta lub usuwać już istniejące. Nie należy tylko usuwać kont/aliasów ustawionych na wstępie przez PROGMAR. Może to spowodować, że Klient nie będzie otrzymywał całej korespondencji w szczególności informacji technicznych. Użytkownicy poszczególnych kont e-mail mogą je konfigurować w dowolny sposób, w tym zmieniać hasła dostępu, korzystając z panelu pocztowego lub panelu hostingowego.Powrót