PROGMAR Marcin Walkiewicz
Ul. Młynarska 6A/58 | 26-600 Radom | 48 300-52-67

POMOC - INNE TEMATY
Korzystanie z klienta ftp Filezilla

W celu przesłania plików do/z konta hostingowego należy skorzystać z dowolnego klienta ftp. W przykładzie opiszemy klienta ftp Filezilla. Żeby zalogować się do swojego konta hostingowego w celu przesłania/pobrania plików należy wypełnić pola w górnej części okna aplikacji. W polu serwer wpisujemy nazwe swojej domeny np. www.natalia.dom.walkiewicz.pl lub wystarczy, że wpiszemy nazwę podstawowej domeny np. walkiewicz.pl. Najlepiej jeżeli całość poprzedzimy ftpes://walkiewicz.pl. W ten sposób wymusimy bezpieczne połączenie pomiędzy klientem ftp a serwerem hostingowym. W polu nazwa uzytkownika i hasło wpisujemy dane które otrzymalismy w momencie zakładania konta hostingowego, chyba, że dane te zmieniliśmy już w samym koncie hostingowym. Nalezy wtedy wpisac aktualne dane logowania. Po wpisaniu wciskamy Enter lub klikamy Łączenie. Za pierwszym połączeniem pojawi się informacja o połączeniu szyfrowanym i należy wtedy zaakceptować certyfikat serwera. Po akceptacji zostaną nam udostępnione katalogi na naszym koncie hostingowym.

Po zalogowaniu i akceptacji certyfikatu, katalogi na naszym koncie hostingowym prezentują się jak poniżej. W katalogu web znajdują się pliki naszej strony www. W katalogu log znajdują się logi naszej strony www, w katalogu ssl znajdują się ew. certyfikaty naszej strony www. Pliki należy przesyłać w trybie binarnym.Powrót

Automatyczne przekierowanie z http:// na https://

W przypadku gdy wygenerowaliśmy do swojej strony www certyfikat, najlepiej by było, gdyby następowało automatyczne przekierowanie z protokołu http:// na https://. W tym celu należy wyedytować plik .htaccess znajdujący się w katalogu web konta hostingowego. Żeby to zrobić należy ww. plik ściągnąć na komputer stacjonarny i wyedytować przy pomocy np. edytora Notepad++. W pliku należy dopisać, nie likwidując istniejących wpisów, linie związane z przekierowaniem z wykorzystaniem ModRewrite. Przykładowe przekierowanie zostało przedstawione poniżej. Po edycji pliku należy go zapisać i przegrać z powrotem na konto hostingowe, nadpisując stary plik. Po tej operacji gdy w przeglądarce wpiszemy adres naszej strony internetowej to automatycznie zostanie ona pokazana poprzez protokół https:// Oczywiście zamiast przykładowego adresu www.natalia.dom.walkiewicz.pl wpisujemy adres własnej strony www.Powrót